Bursová, Janina
1970 – Partie krásného dragouna (Ma)
1970 – Pěnička a Paraplíčko (Ma)
1969 – Den sedmý - osmá noc (Ma)