Fürstová, Z.
1965 – Délka polibku devadesát (H - pracovnice MVÚPP)