Dubový, Dušan
1968 – Čo ja o tom viem alebo Záznam o sklamaní (VV)