Sandr, Josef
1970 – Kateřina a její děti (AR)
1969 – Flirt se slečnou Stříbrnou (AR)
1969 – Skřivánci na niti (AR)
1968 – Čest a sláva (AR)
1967 – Muž,který stoupl v ceně (AR)
1967 – Sedm havranů (AR)
1966 – Lidé z maringotek (AR)
1965 – Divoká holka (Spol)