Blažek, Vladimír
1970 – Nahota (PR)
1968 – Červená kůlna (AR)
1968 – Spalovač mrtvol (AR)