Marková, Pavla
1970 – Pan Tau a Claudie (AR)
1970 – Pan Tau a neděle (AR)
1970 – Pan Tau na horách (AR)
1970 – Pan Tau naděluje (AR)
1970 – Pan Tau přichází (AR)
1969 – Pan Tau a samá voda (AR)
1969 – Pan Tau jde do školy (AR)
1968 – Nebeští jezdci (AR)
1967 – Hoří, má panenko (Spol)
1967 – Zázračný hlavolam (Spol)
1966 – Smrt za oponou (Spol)
1965 – Káťa a krokodýl (Spol)
1965 – Lásky jedné plavovlásky (Spol)
1965 – Zlatá reneta (Spol)
1964 – Zpívali jsme Arizonu (Spol)
1963 – Černý Petr (Spol)