Hlavatý Vladimír [dab]
1966 – Konec srpna v hotelu Ozon (H - hlas starého muže)
1964 – Místenka bez návratu (H - hlas listonoše)
1963 – Čas jeřabin (H - hlas železničáře)