Štrampachová, Marie
1969 – Po stopách krve (H - manipulantka v tiskárně)
1969 – Případ pro začínajícího kata (H - žena v kroji, druhá přísedící)
1969 – Slasti Otce vlasti (H - žena v chrámu)
1966 – Romance pro křídlovku (H - Mařka, Vojtova teta)
1963 – Cesta hlubokým lesem (H - Mateřankova žena)