Dostálová, Jarmila
1966 – Ceremoniál (H - dcera hostitelů)