Ďuriš, Ján
1970 – Bunkr (AK)
1968 – Čo ja o tom viem alebo Záznam o sklamaní (K)