Čuříková Olga [dab]
1965 – Bloudění (H - hlas Ireny)