Kafka, Karel
1965 – Bloudění (H - mladík)
1964 – Gambit (Spol)
1963 – Pozor! Dítě? (Spol)