Daněk, J.
1965 – Bílá paní (H - zaměstnanec komunálu)