Klem, Jiří
1967 – Noc nevěsty (H - učitel)
1965 – Délka polibku devadesát (H - muž převlečený za zdravotní sestru)
1963 – Bez svatozáře (H - mladík s tranzistorem)