Mareš, Václav
1970 – Nahota (H - lékař Krása, Jarmilin přítel)
1970 – Radúz a Mahulena (H - Přibina)
1969 – Panenství a kriminál (H - traktorista, Zp)
1968 – Poslední golem /Pražské noci/ (H - dvořan)
1965 – Škola hříšníků (H - doktor v Domově mládeže)
1965 – 7 zabitých (H - sudí volejbalu)
1964 – Dvanáct (H - herec Vít Král)
1964 – Strakatí andělé (H - mladík v cylindru)
1963 – Bez svatozáře (H - Vašek, Lídin ženich)
1963 – Náboj (H - voják)
1963 – Pozor! Dítě? (H - učitel)
1961 – Jarní povětří (H - student práv Kamil)
1961 – Spadla s měsíce (H - student)