Vodičková, Eva
1967 – Automat na přání (H - hlasatelka)
1964 – Neobyčejná třída (H - vzorná studentka Andělka)