Foustka, Ivo
1966 – Poslední růže od Casanovy (H - hodnostář)
1964 – Atentát (H - gestapák Panwitz)
1964 – Skok do tmy (H - důstojník wehrmachtu)
1962 – Černá dynastie (H - příslušník SS)
1961 – Florián (H - Ind)