Svobodová, D.
1970 – Hlídač (H - Viola, Josefova sestra, na fotogra)
1965 – Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války) (H - veterinářova žena)