Laňka, Miroslav
1969 – Kolonie Lanfieri (H - karbaník)
1969 – Případ pro začínajícího kata (H - přísedící)
1965 – Anděl blažené smrti (H - celník)
1963 – Cesta hlubokým lesem (H - příslušník SNB)