Krátký, Rudolf
1969 – Kladivo na čarodějnice (H - bývalý soudce Kašpar Hutter)
1965 – Anděl blažené smrti (H - pumpař)