Trýbová, Helena
1965 – Anděl blažené smrti (H - telefonistka)