Tomek, Jiří
1970 – Kateřina a její děti (H - Cyril Argaláš, Mariin muž)
1968 – Fabricius a Zuzana (Robick a Zuzana) /Pražské noci/ (H - pán)
1968 – Všichni dobří rodáci (H - polír Máčala, tajemník národního v)
1965 – Anděl blažené smrti (H - muž Y)