Macák, Jiří
1970 – Luk královny Dorotky (K)
1970 – Nahota (DK)
1970 – Vražda ing. Čerta (K)
1969 – Adelheid (DK)
1968 – Chlebové střevíčky /Pražské noci/ (DK)
1968 – Zločin v šantánu (DK)
1967 – Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky (DK)
1967 – Údolí včel (DK)
1966 – Konec srpna v hotelu Ozon (K)
1965 – Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války) (AK)
1964 – Fuga na černých klávesách (K)
1964 – Místo /Místo v houfu/ (AK)
1964 – Táto sežeň štěně (AK)
1963 – O něčem jiném (AK)
1963 – Postava k podpírání (AK)
1963 – Závory (Spol)
1962 – Prosím nebudit (AK)
1962 – Případ Varney (K)
1962 – Transport z ráje (AK)