Hanák, Jiří
1959 – Život pro Jana Kašpara (H - Jureček, Eliščin milý)