Šochová, Božena
1952 – Zítra se bude tančit všude (PuN, S)