Brehovská, Hana
1950 – Vstanou noví bojovníci (H - Tylda, dcera správce)