Aeroklub republiky československé
1950 – Vítězná křídla (Spol)