Černý, Jiří
1950 – Vítězná křídla (H - plachtař Pepík)