příslušníci Pohraniční stráže
1955 – Větrná hora (H)