Dlouhý Jindřich M. Dr.
1952 – Velké dobrodružství (Op)