zaměstnanci ČSD Pardubice
1960 – Ve světě kolejí (H)