Smutný, František
1948 – Ves v pohraničí (AK)
1946 – V horách duní (AK)