Čamrda, Zdeněk
1958 – Tři přání (H - klavírista u módní přehlídky)