Dítě Zdeněk [dab]
1962 – Pevnost na Rýně (H - hlas italského partyzána)
1958 – Tři přání (H - hlas Petra)