Grossová, Lujza
1965 – Obchod na korze (H - Eliášová, sousedka Lautmannové)
1955 – Tanková brigáda (H)