Čs.soubor národních písní a tanců
1953 – Výstraha (Tan)
1950 – Slepice a kostelník (H, Tan)