Červinka Josef [dab]
1954 – Severní přístav (H - hlas v rozhlase)