Šachlová, Alma
1956 – Robinsonka (H - Ledková, Blážina spolužačka, zv.Le)