Hamšík, Vladislav
1960 – Přežil jsem svou smrt (H - vrchní šikovatel)