Hegewald, Hans-Joachim
1960 – Přežil jsem svou smrt (H - vrchní šikovatel SS (Hauptscharfüh)