Svoboda, Jaromír
1970 – Pan Tau a Claudie (Zv)
1970 – Pan Tau a neděle (Zv)
1970 – Pan Tau na horách (Zv)
1970 – Pan Tau naděluje (Zv)
1970 – Pan Tau přichází (Zv)
1969 – Ezop (Zv)
1969 – Pan Tau a samá voda (Zv)
1969 – Pan Tau jde do školy (Zv)
1968 – Maratón (Zv)
1966 – Poklad byzantského kupce (Zv)
1966 – Poslední růže od Casanovy (Zv)
1965 – Hrdina má strach (Zv)
1965 – Jak se koupe žena /Zločin v dívčí škole/ (Zv)
1965 – Smrt na Jehle /Zločin v dívčí škole/ (Zv)
1965 – Zločin v dívčí škole /Zločin v dívčí škole/ (Zv)
1964 – Strakatí andělé (Zv)
1963 – Ikarie XB 1 (Zv)
1962 – Klaun Ferdinand a raketa (Zv)
1961 – Muž z prvního století (Zv)
1961 – Procesí k panence (Zv)
1960 – Přežil jsem svou smrt (Zv)