Asmus, Rudolf
1960 – Přežil jsem svou smrt (H - vězeň, židovský zpěvák, Zp)
1955 – Z mého života (H - zpívá a hraje)