Kovaříková Jana (2)
1957 – Poslušně hlásím (H - bába Pejzlarka)
1947 – Portáši (H - fojtka)