Svobodová, Boleslava
1969 – Já truchlivý Bůh (H - Růžena)
1969 – Kladivo na čarodějnice (H - lazebnice)
1969 – Světáci (H - manželka)
1960 – Policejní hodina (H - prostitutka Aranka)