Schejbalová, Slávka
1952 – Plavecký mariáš (Kost)
1950 – Racek má zpoždění (Kost)
1950 – Slepice a kostelník (Kost)