Příhoda, František
1970 – Pan Tau a Claudie (Ma)
1970 – Pan Tau a neděle (Ma)
1970 – Pan Tau na horách (Ma)
1970 – Pan Tau naděluje (Ma)
1970 – Pan Tau přichází (Ma)
1969 – Ezop (Ma)
1969 – Pan Tau a samá voda (Ma)
1969 – Pan Tau jde do školy (Ma)
1969 – Svatej z Krejcárku (Ma)
1967 – Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky (Ma)
1967 – Stud (Ma)
1966 – Dědeček,Kyliján a já (Ma)
1966 – Transit Carlsbad (Ma)
1965 – Souhvězdí Panny (Ma)
1965 – Škola hříšníků (Ma)
1964 – A pátý jezdec je Strach (Ma)
1964 – Čintamani & podvodník (Ma)
1964 – Démanty noci (Ma)
1961 – Kotrmelec (Ma)
1961 – Ledové moře volá (Ma)
1961 – Pohled do očí (Ma)
1959 – Partyzánská stezka (Ma)