Hábl, Karel
1970 – Na kolejích čeká vrah (H - příslušník VB)
1970 – Pan Tau na horách (H - učitel-sportovec)
1969 – Adelheid (H - poručík)
1969 – Pan Tau jde do školy (H - učitel-sportovec)
1969 – Přehlídce velím já! (H - pohraničník)
1969 – Slasti Otce vlasti (H - posel z Vellaie)
1968 – Jarní vody (H - von Rychter)
1968 – Maratón (H - příslušník SS na střeše)
1968 – Ohlédnutí (H - student v komisi)
1967 – Hra bez pravidel (H - kriminalista)
1967 – Já,spravedlnost (H - muž č.12)
1966 – Poklad byzantského kupce (H - svobodník Miroslav Martinec)
1965 – 7 zabitých (H - strážmistr VB)
1964 – Dvanáct (H - herec Luboš, Zp)
1963 – Na laně (H - Pepek, Kájův kamarád)
1963 – Náboj (H - poručík)
1962 – Černá dynastie (H - student na svatbě)
1962 – Praha nultá hodina (H - německý student)
1962 – Vánice (H - mladý inženýr Olda, Liliin milenec)
1961 – Kde řeky mají slunce (H - mladík na nádraží)
1961 – Muž z prvního století (H - milenec)
1961 – Spadla s měsíce (H - student)
1960 – Osení (H - Vojtin, syn Sloukové)