Kružíková, Helena
1964 – První den mého syna (H - Koubová, Žluťáskova matka)
1964 – Vysoká zeď (H - Jitčina matka)
1958 – Tři přání (H - sekretářka ředitele)
1957 – Škola otců (H - Kotačková)
1953 – Olověný chléb (H - Marie Miřická)
1953 – Přicházejí z tmy (H - dělnice Krista, Plavcova dcera)