Pleskotová, Petra
1956 – Robinsonka (H - vnučka Toničky, Blážina dcera)
1955 – Obušku,z pytle ven! (H - Kristýnka, dítě muzikanta)