Frimlová, M.
1958 – O lidech a tramvajích (H - rozčílená žena)